Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2015

nolije
Piosenka się skończyła.
Wpatrujesz się w puste miejsce na przeciwko, potem w talerz, nakrycia, wino, którego nikt nie tknie bo jesteś sama.
Twoje ramiona opadają, głowa pochyla się.
Odstawiasz kieliszek, zasłaniasz twarz rękami i płaczesz bo jesteś sama.
— Panna Samotne Serce
Reposted byUnrealUnrealitymyownsunrise
nolije
3790 10d8
Reposted bypatsssy patsssy
nolije
3702 1ea9
Reposted byiwillkillmyself iwillkillmyself
nolije
I will win!
Reposted frommajkey majkey viabeoriginal beoriginal
nolije
6588 6845 500
Reposted fromink ink viabeoriginal beoriginal
nolije
3403 5657
Reposted fromzenibyja zenibyja viachocolatee chocolatee
nolije
3485 9da8
Reposted frombleufi bleufi viachocolatee chocolatee
nolije
nolije
nolije

January 13 2015

7128 51ec 500

Amsterdam (by aniagett)

Reposted fromerial erial viabeoriginal beoriginal
nolije
Reposted fromworst-case worst-case viabeoriginal beoriginal
nolije
1757 8b56 500
nolije
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless vialadymoonlady ladymoonlady
nolije
Wydaje nam się, że na świecie jest tylko jedna osoba, którą możemy kochać. A później spotykamy kogoś innego i dziwimy się, że kiedyś tak myśleliśmy.
— Greys Anatomy

January 11 2015

nolije
solidarność jajników, najlepiej
nolije
nolije
To jest takie proste: jeśli mężczyzna cię lubi i jest zainteresowany, to chce z tobą rozmawiać, a jeśli chce z tobą rozmawiać, to pisze do ciebie maile, smsy lub dzwoni. Oczywiście, czasami ktoś musi zrobić ten ruch, ale jeżeli tylko ty stale inicjujesz kontakt, to znaczy, że mężczyzna nie chce bliższej znajomości. I nie próbuj go usprawiedliwiać zbyt dużą ilością pracy czy częstymi wizytami u babci. Gdybyś była w kręgu jego zainteresowań, to znalazłby choćby 5 minut na napisanie krótkiego smsa.
Reposted frommadeliine madeliine vialadymoonlady ladymoonlady
nolije
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł'
nolije
0232 565e
<3!!!!
Reposted frommyownsunrise myownsunrise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl